ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

Το Τμήμα Φορολογίας ενημέρωσε ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2021, μέσω του συστήματος Taxisnet.

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβολίου (ΚΔΠ 51/2022) υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2021 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021, υπερβαίνει το ποσό των 19,500 ευρώ.

Η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2021 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις , είναι η 31η Ιουλίου 2022.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε βοηθεία χρειάζεστε για την ετοιμάσια και υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος και πληρωμή τυχόν φόρου που μπορεί να προκύψει.

 

Close Menu